Pakalpojumi Slimnīcām

Poliklīnikām

Par poliklīnikas risinājumu var teikt, ka tas ir atvieglots slimnīcu risinājums, tomēr tas aptver visus poliklīnikas pamatprocesus.

clinic-icon-grey.png

 

Par poliklīnikas risinājumu var teikt, ka tas ir atvieglots slimnīcu risinājums, tomēr tas aptver visus poliklīnikas pamatprocesus.

Nodrošina visu poliklīnikas ikdienas darbā nepieciešamo informāciju un procesus, tai skaitā:

  • reģistratūru, 
  • vizīšu pierakstu veikšanu un plānošanu,
  • pārskatus par pacienta izmeklēšanu un ārstēšanu,
  • nosūtījumus pakalpojumu saņemšanai,
  • izrakstus,
  • Darba nespējas lapu apstrādi,
  • nodrošina receptes un e-receptes izrakstīšanu,
  • integrāciju ar e-veselību,
  • norēķinus.